0918/073 Šifon, š. 150, 290,-

0918/073 Šifon, š. 150, 290,-