0918/023 Vyšívaný tyl, š. 150, 420,-

0918/023 Vyšívaný tyl, š. 150, 420,-