0319/117 úplet s vytlačovaným vzorem, š. 150, 360,-

0319/117 úplet s vytlačovaným vzorem, š. 150, 360,-